Disclaimer

Als u onze website bezoekt, verwacht u betrouwbare en actuele informatie. De PD Gezondheid & Welzijn besteedt dan ook de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op deze website. Maar er kunnen onjuistheden en onvolledigheden op staan. Daarom kunt u aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen.

Wilt u zekerheid hebben over de juistheid van de informatie, dan verwijzen wij u in eerste instantie naar het programmavoorstel. Is het dan nog niet duidelijk neem dan contact op met de secretaris van de Graduate Commissie.

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

  • De PD Gezondheid & Welzijn aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade door het gebruik van deze website. Of door de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen.
  • De PD Gezondheid & Welzijn is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wij op onze website verwijzen. Of voor de inhoud van websites die verwijzen naar onze website.
  • De PD Gezondheid & Welzijn is niet verantwoordelijk voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Professional doctorate voor Gezondheid en Welzijn is een initiatief van: